ddx-logo-2@4x

DDX Portal Kullanım Şartları

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ (TÜSSİDE)’NE

Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti kapsamında değerlendirilmek üzere yaptığım başvuruya ilişkin olarak; 

 • Başvuru süreçlerinde firma ve kimlik bilgilerimi doğru beyan ettiğimi,
 • Başvuruda belirtilen ön başvuru koşullarını sağladığımı,
 • DDX Dijital Dönüşüm Danışmanı tarafından verilen danışmanlık hizmetinden kaynaklanan her türlü kayıp ve zarardan TÜSSİDE’nin sorumlu olmadığını bildiğimi, bu nedenle TÜSSİDE’ye karşı herhangi bir talepte bulunmayacağımı,
 • KOSGEB desteğinden faydalanacak olmam durumunda ilgili destek programına ilişkin www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan mevzuat hakkında tam olarak bilgi sahibi olduğumu, söz konusu mevzuat hakkındaki gelişmeleri sıklıkla takip edeceğimi ve mevzuata uygun hareket edeceğimi,
 • Danışmanlık hizmeti süresince TÜSSİDE’ye ve DDX Dijital Dönüşüm Danışmanı’na verdiğim tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi verdiğimi ve vereceğimi,
 • Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme ve Yol Haritası Analizi çıktılarıyla ilgili olarak basına yapılan açıklama ve kamuoyuna yönelik duyurularda çalışmanın DDX Dijital Dönüşüm Danışmanı tarafından hazırlandığını belirteceğimi,
 • Görüşmeler sırasında edindikleri tüm gizli bilgilerin, açıklayan tarafın ticari sırrı niteliğinde olduğunu bildiklerini,
 • Diğer taraf hakkında edindiği bilgilerin gizli niteliğini muhafaza etmeyi, gizli bilgiyi diğer tarafın açık yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ve özellikle tarafların doğrudan ve dolaylı rakiplerine açıklamamayı, alenileştirmemeyi ve bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesine, alenileştirilmesine hiçbir surette sebebiyet vermemeyi, bu bilgileri yalnızca dijital dönüşüm olgunluk seviyesinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması için veri toplama ve kullanma amacı ile yürütülen araştırma ve çalışmalar esnasında veriliş amacı ile sınırlı olarak kullanmayı,
 • Görüşmeler esnasında verdiğim bilgilerden firmaya özgü verilerin yalnızca TÜSSİDE’nin veri havuzunda tutulmasını ve sadece anonimleştirilmesi koşuluyla raporlarda kullanılmasını,
 • Görüşmeler kapsamında birbirlerine açıklayacakları gizli bilginin fikri ve sınai mülkiyet haklarının, tescil edilmiş olması şartı aranmaksızın gizli bilgiyi açıklayan tarafın mülkiyetinde olduğunu,
 • TÜSSİDE’ye ilettiğim tüm verilerin rapor hazırlanmak üzere danışmanlar ile paylaşılmasına ve Danışmanlar tarafından hazırlanan raporun da KOSGEB ile paylaşılmasına muvafakat verdiğimi ve verilerin TÜSSİDE’ye bu şartlarda verildiğini bildiğimi,
 • İşbu taahhütnamede yer alan maddelerin tamamı hakkında ayrı ayrı ve bir bütün olarak bilgilendirildiğimi ve her bir madde ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.