ddx-logo-2@4x

Danışman Taahhütname

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ (TÜSSİDE)’NE

Dijital Dönüşüm Danışmanı Eğitim Programı kapsamında değerlendirilmek üzere yaptığım başvuruya ilişkin olarak ve/veya TÜSSİDE tarafından Dijital Dönüşüm Danışmanı olarak   sertifikalandırılmam halinde; 

  • TÜSSİDE’ye vereceğim bilgi, belgeler ile bunların eklerinde yazılı olan bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi vermediğimi, bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgileri vereceğimi, sunduğum ve sunacağım hizmete yönelik olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi vermeyeceğimi, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde, TÜSSİDE tarafından hakkımda yapılacak yasal işlemleri şimdiden kabul ettiğimi,
  • Danışman olmak için belirtilen ön başvuru koşullarını sağladığımı,
  • Dijital Dönüşüm Danışmanı Eğitim Programı ile Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti kapsamında tarafım ile paylaşılan her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutup, yalnızca söz konusu çalışmalarda belirlenen amaç için kullanacağımı ve başka herhangi bir amaç için kesinlikle kullanmayacağımı, söz konusu bilgi ve belgeleri amacın yerine getirilmesi için bilmesi gereken kişiler dışındaki üçüncü kişilerle paylaşmayacağımı,
  • Hizmet sunduğum işletmelere ilişkin bilgi, belge ve ticari sırları, işletmenin bilgisi dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacağımı,
  • Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti kapsamında TÜSSİDE’nin ilan ettiği Hizmet Standartları’na uygun hareket edeceğimi,
  • Vermiş olduğum hizmetin sonunda hizmetin gerektirdiği veri girişlerini ve raporları hazırlayıp TÜSSİDE’nin belirttiği sisteme yükleyeceğimi,
  • Danışmanlık hizmeti süresince işletmeden kaynaklanan her türlü kayıp ve zarardan TÜSSİDE’nin sorumlu olmadığını bildiğimi, bu nedenle TÜSSİDE’ye karşı herhangi bir talepte bulunmayacağımı,
  • İşbu taahhütnamede yer alan maddelerin tamamı hakkında ayrı ayrı ve bir bütün olarak bilgilendirildiğimi ve her bir madde ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.